müqayisəli

müqayisəli
sif. Müqayisəyə əsaslanan; müxtəlif hadisələri müqayisə etmək, tutuşdurmaq nəticəsində əldə edilən. Türk dillərinin müqayisəli öyrənilməsi. Müqayisəli dilçilik. Müqayisəli anatomiya. Müqayisəli üsul. // Müqayisə nəticəsində alınan, müqayisədə əldə edilən. Müqayisəli cədvəl. Müqayisəli rəqəmlər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • müqayisə — is. <ər.> Oxşar və fərqli cəhətlərini, yaxud birinin o birisindən üstünlüyünü müəyyənləşdirmək üçün qarşılaşdırma, tutuşdurma. <Şərəfoğlu Rüstəmə:> Sən . . özün də bilirsən ki, bu müqayisə heç şeyə dəyməz. M. İ.. Ustanın müqayisəsi də …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqayisəli-tarixi — sif. Hadisələrin tarixi və müqayisəli öyrənilməsinə əsaslanan. Müqayisəli tarixi üsul. Müqayisəli tarixi dilçilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqayisəsiz — sif. Misilsiz, misli bərabəri olmayan. Müqayisəsiz gözəllik. – . . <Sonanın> kürəyində oynaşan xurmayı hörükləri müqayisəsiz idi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqayisə — ə. 1) ölçmə, ölçü; 2) qarşılaşdırma, tutuşdurma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nisbi — sif. Müqayisə üçün olan, qiyas və müqayisə ilə olan, başqa bir şey (şərait, vəziyyət və s.) ilə müqayisə edilməklə müəyyənləşdirilən. Nisbi anlayış. Nisbi temperatur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qiyas — ə. 1) tutuşdurma, müqayisə; 2) bənzətmə, oxşatma; 3) ölçü, ölçmə; 4) müqayisənin nəticəsi ə. kömək, yardım …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dəniz — is. 1. Yer kürəsinin acı duzlu su ilə örtülü olan və az çox quru ilə əhatə olunmuş böyük sahəsi, okeanın bir hissəsi; dərya. Qara dəniz. Xəzər dənizi. – Dəniz okeanların az çox təcrid edilmiş hissələridir ki, bunların özlərinin xüsusi rejimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərəcə — is. <ər.> 1. Bir şeyin müqayisəli kəmiyyəti, səviyyəsi. Mədəniyyət dərəcəsi. İnkişaf dərəcəsi. Bilik dərəcəsi. Təhsil dərəcəsi. – Kənd əhalisinin savad dərəcəsini inqilabdan əvvəlki ilə müqayisə etmək çox qəribə görünür. İ. Ə.. // Bir sıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hind-avropa — dilləri dilç. – Hind, İran, yunan, slavyan, Baltik, german, kelt, roman və b. müasir və qədim Asiya və Avropa dillərinin daxil olduğu böyük dil qrupu. Hind Avropa dilçiliyi – Hind Avropa dillərinin müqayisəli tarixi üsulla tədqiqi, müqayisəli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komparativist — <latıncadan> dilç. Müqayisəli tarixi dilçilik mütəxəssisi; dillərin tədqiqində, ədəbiyyat nəzəriyyəsində müqayisəli üsul tətbiq edən alim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”